Palvelut

Palvelut

2nd Opinion on asiantuntijayritys, joka auttaa asiakkaitaan kasvattamaan brandiensa arvoa, tuote-, palvelu- ja liiketoimintakonseptiensa vetovoimaisuutta sekä myyntinsä, markkinointinsa ja viestintänsä tehokkuutta.

Palvelumme keskittyvät kilpailustrategian, brandistrategian ja startup-yritysten kasvun alueille. Tapamme toimia on joustava ja verkottunut, ja kokoamme aina asiakkaan tarpeeseen sopivan tiimin asiantuntijoita.

Lähestymisemme liiketoiminnan ja brandien kehittämiseen on kansainvälinen – meillä on paljon käytännön kokemusta brandien kansainvälistämisestä, ja hyvä verkostomme maailmalla tukee työtämme suomalaisten yritysten kanssa.

Auditointi ja sparraus

Yritys tarvitsee matkalla menestykseen monenlaisia kumppaneita. Kumppaneiden tarjonta on leveää ja syvää, eikä oikeiden valinta ole helppoa. Oikea valinta voi avata ovia, helpottaa kasvua ja vauhdittaa tavoitteiden saavuttamista merkittävästi. Väärä valinta voi puolestaan maksaa huomattavia määriä energiaa, aikaa, rahaa ja menetettyjä mahdollisuuksia. Autamme uusien kumppaneiden valinnassa tai nykyisten arvioinnissa; voimme myös johtaa tai ohjata kumppaniverkostoa.

Tarjoamme koko osaamisemme käyttöön liiketoiminnan vauhdittamisessa. Projektilla voi olla tarkkaan määritelty selkeä tavoite ja rajattu aikajänne. Toisaalta voimme toimia myös pysyvämpänä, sparraavana resurssina. Tällöin määritellään pidemmän tähtäimen tavoitteet ja roadmap, jonka mukaan voimme seurata hyötyämme ja tavoitteiden toteutumista. Roolimme voi olla ideoiden tai uusien kasvuaihioiden luomisessa tai näiden toteuttamisessa.

Onko aika arvioida oletuksesi maailmasta uudelleen? Onko kasvu hyytynyt, hyytymässä, vai voisitteko menestyä vieläkin paremmin? Vedämme yrityksille liiketoiminnan strategisen suunnittelun prosessin ja sparraamme johtoryhmiä mm. tilanteessa, jossa strategista suunnitelmaa ei ole dokumentoitu, tai strategia halutaan uudistaa muuttuneen markkina- ja kilpailutilanteen takia. Autamme myös strategiaviestin rakentamisessa ja strategian jalkauttamisessa. Strategiamme ovat kaupallisia ja konkreettisia.

Arkipäivän johtamisessa

Oikeat kumppanit 85%
Lisähenkilöstän tarve 42%
Kulukurin pitäminen 63%
Muutostarpeiden tunnistaminen 43%

Muutostilanteeet

Oikea strategia 83%
Oikealla markkinalla 87%
Jouhevat prosessit 78%
Kirkas brandi 92%

Muutos

Etsitkö kasvua tai kannattavampia asiakkaita uusilta markkinoilta? Voimme auttaa yritystäsi tunnistamaan uusien mahdollisuuksien vaatimukset – uusien markkinoiden nykyisistä poikkeavat asiakastarpeet ja kilpailun. Voimme toimia osana tiimiäsi suunnittelu- ja toteutusresurssina. Tarvittaessa käytämme hyvää kansainvälistä verkostoamme ja tunnistamme sinulle yhteistyökumppanit, löydämme jakelukanavat ja autamme sinua sopimusneuvotteluissa. Voit vuokrata meidät tekemään ja toteuttamaan kansainvälistymissuunnitelmaa.

2nd Opinionin kansainvälistymisleirissä tehdään suunnitelma vientimarkkinoille. Tunnistamme yhdessä markkinamahdollisuudet, analysoimme kilpailutilanteen sekä teemme valintoja kohdemarkkinoista ja lanseerattavista tuotteista. Terävä fokus on olennaista menestyksen saavuttamisessa kansainvälisessä liiketoiminnassa, koska kilpailu on entistä kovempaa. Käymme läpi myös kannattavuuslaskelmat ja teemme riskianalyysin. Räätälöimme leirin sisällön ja keston yritysten tarpeiden mukaan. Haastattelemme osallistuvat yritykset riittävän ymmärryksen luomiseksi.

Kaikkea on riittävästi, usein liikaa. Kaoottisen ylitarjonnan maailmassa jokaisen brandin pitäisi pystyä tarjoamaan asiakkailleen selkeyden terapiaa. Kirkas, relevantti, vetoava lupaus on kriittinen väline selkeyden luomisessa ja vahvan position rakentamisessa. Autamme sinua luomaan brandillesi arvolupauksen päivän mittaisella klinikalla. Käytämme testattua, käytännönläheistä menetelmää.

Tule tiimisi kanssa vahvistamaan menestyksellisen brandinrakentamisen edellytykset. Kahden päivän klinikalla inspiroimme sinua caseilla, kerromme brandinrakentamisen prosessista ja edellytyksistä. Klinikalla tehdään brandillenne määritykset, joiden avulla johdonmukaistat, kirkastat ja tehostat brandisi rakentamista ja johtamista – ja joiden avulla briiffaat ja ohjaat yhteistyökumppaneitasi, kuten mainostoimistoa.

Onko kasvusi ollut niin nopeaa, että johtamisjärjestelmien, mittareiden ja työkalujen rakentaminen on jäänyt vähälle huomiolle? Teemme kanssasi tarvekartoituksen ja analyysin tilanteesta, suunnitelman siitä, mitä työkaluja ja prosesseja tarvitaan ja miten ne otetaan käyttöön. Autamme sinua organisoitumaan kehityksen seuraavaan vaiheeseen ja olemme tarvittaessa mukana väliaikaisena resurssina uudessa kehitysvaiheessa. Laadimme myös tarpeelliset mittarit edistymisen seuraamiseen –sekä omissa prosesseissa että asiakastyössä.

Voimme toteuttaa asiakastyytyväisyystutkimuksen kehittämisprojektin tueksi, projektin osana tai erikseen.

Startup

Startupeilla on usein kiire saada tuotteita nopeasti markkinoille. Go to market -strategiassa rakennamme yrityksesi kanssa tuotteelle position, kanavat ja määrittelemme yleisön. Go to market -strategian pohjalta voit testata liiketoimintasi oletuksia, muuttaa suuntaa, mukautua, innovoida ja markkinaohjautua. Autamme sinua ansaintaa ja kaupallista menestystä kohti.

Mihin startup tarvitsee brandia, saati brandistrategiaa? Brändi on paljon enemmän kun logo ja slogan. Brandi on tehokkain tapa saavuttaa merkityksellinen suhde asiakkaasi kanssa. Se luo johdonmukaisen linjan siitä miten yritys, sen tuotteet ja ihmiset kohdataan eri kosketuspisteissä – kuten tuotetta käytettäessä tai huollettaessa, myyntiesityksissä, käyntikorteissa, SoMessa, webissä jne. Hyvin määritelty ja toteutettu brandi kasvattaa startuppisi arvoa ja kasvattaa kiinnostusta yritystä kohtaan, helpottaa rahoituskierroksia ja parantaa kaupallisen menestyksen mahdollisuuksia.

Oma tuote on paras ja siinä on kaikki mitä asiakas tarvitsee. Sillä voisi lähteä mille markkinoille tahansa. Haaste on päättää, mihin keskittyä, mitä tuotteistaa ja kenelle – ja miten tämä kerrotaan napakasti markkinoille. Tarjoamme työkalut tähän päätöksentekoon.

Osallistu liiketoimintamoduleihimme – katamme kriittisimmät asiat edullisissa, käytännönläheisissä paketeissa. Intensiivipäivien aiheet ovat:

 • Numerot. Mitä aloittavan, kasvuhakuisen yrityksen pitää ymmärtää liiketoiminnan numeroista? Teemme kassavirtaprojektion ja ymmärrämme rahoitustarvetta paremmin, puhumme tuote- ja asiakaskannattavuudesta, liiketoiminnan skaalautuvuudesta ja käymme läpi tuloslaskelman muodostumisen ja keskeiset tunnusluvut.
 • Brandi. Inspiroimme ja selkeytämme käsitystäsi siitä, miksi ja miten rakennat brandistasi kirkkaan ja vahvan. Teemme yhdessä brandillesi määrittelytyön, joka johdonmukaistaa ja yksinkertaistaa, auttaa sinua sekä omassa rakennustyössäsi, että mahdollisten kumppanien briifauksessa. Käytämme omaa työkaluamme, joka on hyväksi ja käytännölliseksi havaittu. Luomme brandillesi testattua prosessia hyödyntäen arvolupausehdokkaita, joita voit työstää tiimisi kanssa eteenpäin.
 • Myynti ja markkinointi. Miten organisoitua myynnin ja markkinoinnin käynnistämiseen ja vauhdittamiseen. Mitä työkaluja tarvitset, miten valitset kanavat, miten suunnittelet toimenpiteet. Miten myyntiä mitataan ja suunnitellaan? Miten arvioit tarvittavaa budjettia?
 • Pitchaus. Aina, kun yrität vakuuttaa jonkun, pitchaat. Tarvitset rahoittajia, kumppaneita, myynti- ja markkinointikanavia, työntekijöitä, ja eritoten asiakkaita. Kerromme sinulle, miksi ihmiset tekevät päätöksiä ja muuttavat käyttäytymistään tietyillä tavoilla. Valotamme Nobel-voittajan oivalluksia asiasta. Luomme yhdessä pitchin käyttäen Stanfordin yliopistosta lähtöisin olevaa metodia, harjoittelet yhdessä muiden kanssa, opit kaikilta osallistujilta. Takaamme, että päivän jälkeen sekä osaamisesi asiassa että edellytyksesi pärjätä tilanteissa ovat parantuneet merkittävästi.

Päiviä järjestetään säännöllisin väliajoin, osallistuminen voi tapahtua missä järjestyksessä tahansa. Yhden päivän hinta on 200EUR / osallistuja, jos päätät heti osallistua kaikkiin neljään, hinta on 500/ osallistuja.

Start up

Pitkiä työpäiviä 42%
Uudenlaista ajattelua 72%
Business numerot 53%
Tuotteistus valmiina 33%
 1. Taustatutkimus

  Kartoitetaan liiketoimintatarpeet ja haastatellaan avainhenkilöt

 2. Workshop

  Workshopissa kiteytetään näkemyksiä, luodaan visiota ja tehdäään arvokkaita havaintoja

 3. Purku ja työnjako

  Havainnot ja löydökset puretaan toimenpiteiksi

 4. Tilannekatsaukset

  Seurataan muutosta kuukausittaisilla tapaamisilla

social media share button