2nd Opinion

2nd_posa

2nd Opinion

Tarjoamme kokeneiden asiantuntijoiden second opinionin silloin kun yrityksellä on tarve ulkopuoliseen näkemykseen bisneksessä.

Kyse voi olla päivän workshopista tai kattavasta strategiatyöstä. Skaalaamme second opinionin joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan -myös resurssimme skaalautuvat projektin mukaan.

Esimerkkejä tilanteista, jolloin second opinion on paikallaan:

 • Yrityksen kilpailustrategian ja -aseman vahvistaminen
 • Brändin uudistaminen, positioinnin terävöittäminen
 • Uuden tuotteen tai palvelun go-to-market
 • Kohdemarkkinan laajennus
 • M&A
Plussa

Klinikat

Aika ajoin kuulee väitteen, että suomalaisten yritysten kyky tehdä yhteistyötä on haasteellista. Haasteellista kyllä, mutta ei mitenkään ennenkuulumatonta. Parhaimmillaan yhteistyö toimii logistiikan, hankinnan ja myyntikentän alueilla. Lisäksi kokemustenvaihtoa ja sparrausta tehdään asiakasmarkkinoinnin eri osa-alueilla, usein myös resursseja jakaen.

Koska strategiset haasteet eivät ole viime vuosina ainakaan helpottuneet, 2nd Opinion päätti tarttua asiaan. Aloitimme Retail-klinikoiden järjestämisen vuonna 2015. Kutsuimme mukaan ryhmän yrityksiä, joilla on keskenään samanlaisia tarpeita ja haasteita liittyen sekä kuluttajan inspirointiin että yhteistyöhön pt-kaupan kanssa.

Organisoimme myös brändi- ja vientiklinikoita sekä digi-klinikoita yritysten tarpeiden mukaan. Liiketoiminnan numeroiden oivaltamista parannamme numeroklinikoilla.

Advisor_posa

Advisor-resurssi

2nd Opinion tarjoaa asiakkailleen määräaikaista lisäresurssia, joka voi toimia tukena markkinoinnin kokonaisuuden koordinoinnille, uudistumisen käynnistäjänä tai strategisena kumppanina yritykselle, jolla ei ole omia markkinoinnin toteuttamisresursseja. Voimme auttaa yritystä digitaalisen strategian luomisessa ja toteutuksessa. Voimme myös valmentaa organisaatiota kaupallisen menestyksen saavuttamiseen ja kehittää markkinoinnin kumppaniverkostoa.

Asiantuntijoillamme on kokemusta seuraavilta alueilta:

 • Liiketoiminnan kehittäminen strategiasta toteutukseen
 • Kansainvälinen markkinoinnin ja myynnin johtaminen
 • Go to market, markkinoiden ymmärtämisestä toteutukseen
 • Yrityskaupat
 • Markkinoinnin palveluntarjoajien tuntemus
 • Retail-ympäristö ja kaupan kehitys
 • Digitaalisen ympäristön menestyksekäs hyödyntäminen
 • Yrittäjyys, liiketoiminnan johtaminen, hallitustyöskentely
 • Valmentaminen, opettaminen, luovien prosessien fasilitoiminen
 • Markkinatutkimuksen johtaminen
 • Liiketoiminnan numerot